Logo

Kompendium pediatrické auxologie 2005

Úvod🔗

Kompendium pediatrické auxologie vzniklo jako výsledek projektu č.184/1998 GAUK s cílem prohloubit znalosti pediatrické auxologie a zkvalitnit auxologické aktivity odborné pediatrické veřejnosti. Autoři v rámci grantového projektu vytvořili široce použitelnou znalostní bázi pediatrické auxologie, obsahující ty základní antropometrické veličiny a vybrané vývojové ukazatele, s nimiž se pediatr v praxi setkává nejčastěji. Znalostní báze je koncipována jako příspěvek k vyšší kvalitě diagnostiky všech onemocnění a stavů spojených s růstovu odchylkou. Růstovou odchylkou v pojetí auxologie (auxó = rostu, z řečtiny) nejsou jen alterace skeletálního lineárního růstu (malý či velký vzrůst), ale též alterace neurálního a gonadálního růstu či růstu měkkých tkání. Základním výstupem projektu je „Kompendium pediatrické auxologie” (KPA), jehož jednotlivé oddíly obsahují definice všech základních antropometrických veličin a vybraných vývojových ukazatelů, způsob jejich vyšetřování a stanovování, tabulky referenčních hodnot dané proměnné pro každý věk a pohlaví i jejich percentilové grafy. Jednotlivé oddíly KPA jsou doplněny pediatrickými a klinickými poznámkami a digitálně zpracovanými metodickými ilustracemi. Kompendium pediatrické auxologie vytvořené pro pediatry, kteří se ve své praxi setkávají s bezpočtem růstových odchylek, by mělo přispět k jejich správné a včasné detekci. Využívání auxologických metodik je v pediatrické praxi významné rovněž při kontrole indikovaných léčebných postupů. KPA ve dvou verzích (hypertextové a určené pro tisk) je spolu s počítačovým programem “Růst 2” (pro grafické a numerické monitorování růstu) obsahem CD ROM “Kompendium pediatrické auxologie”, který je již bezplatně dostupný každému pediatrovi v ČR [H. Krásničanová, P. Lesný. Kompendium pediatrické auxologie. Čes-slov Pediat 2001; (7): 412-416.]

Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

Stažení software🔗

Archiv s programem ve formátu ZIP je možné stáhnout zde. SHA256 kontrolní součet souboru je: D109-8A00-BF2D-4577-B76A-DE5E-3920-F240-5E70-25B1-EDE1-318B-8A97-16C9-974A-0406.