Logo

Auxo 2018 ke stažení

Úvod🔗

AUXO 2018 je reedicí lékařům v ČR již známého komplexního znalostního systému pro potřeby odborné pediatrické veřejnosti všech stupňů - je aktualizací CD ROM "Kompendium pediatrické auxologie 2005" (Krásničanová, Lesný, Novo Nordisk, 2005).

AUXO 2018 je opětovným příspěvkem autorů ke zkvalitnění růstové diagnózy, která především v oblasti preventivní pediatrie představuje jednu ze základních pediatrických diagnóz. Sledování vybraných auxologických aspektů se uplatňuje i v rámci klinické („chronické“) pediatrie, tedy u celé řady chronických onemocnění. Monitorování růstu s využitím poznatků a metod pediatrické auxologie má v rámci kvalitní pediatrické péče trvalý význam nejen v oblasti růstové diagnostiky ale i při kontrole efektu terapie.

AUXO 2018 je zaměřeno na tradiční pediatrické aspekty růstu, tedy především na exaktní hodnocení základních auxologických veličin ale i na přesné stanovování biologického věku. AUXO 2018 je tak návodem ke správnému a včasnému řešení klíčových otázek růstové diagnózy:

  1. Jsou hodnoty a dynamika růstu sledovaných auxologických dimenzí (viz obsah odborných kapitol hypertextu) v normě?

  2. Jaký je biologický věk sledovaného jedince?. Shoduje se anebo liší jeho kalendářní a biologický věk? (viz hodnocení sexuální, resp. skeletální maturace a analýza růstové křivky)

AUXO 2018 obsahuje odborný hypertext, který popisuje metodické aspekty hodnocení a interpretace základních auxologických veličin. Odborný hypertext je provázán s výpočetním modulem (implementovaném v JavaScriptu na jádře MediGrid), který umožňuje zapisovat, analyzovat a zobrazovat růstová data. Program AUXO 2018 je novou verzí softwaru „Kompendium pediatrické auxologie 2005“ a je schopen pracovat s daty v tomto programu již pediatry zapsanými (= umožňuje převzít databázi programu „Kompendium pediatrické auxologie 2005“).

AUXO 2018, je stejně jako v minulosti KPA 2005, doporučeným metodickým doplňkem Manuálu pro provádění preventivních prohlídek vydaným pod záštitou Odborné společnosti PLDD ČLS JEP (příloha Postgraduální medicíny ročník 7, číslo 2, 2005).

Vzhledem k neuskutečnění národní pediatrické růstové studie v roce 2011 (= hypoteticky 7. CAV) jsme do zcela nového software AUXO 2018 zapracovali referenční data poslední národní růstové studie, tedy 6. CAV z roku 2001. Editovali jsme většinu odborného hypertextu - aktualizovali jsme např. referenční graf růstu testes, interpretaci růstové rychlosti, sexuální maturace či velikosti mozkovny apod. V AUXO 2018 se bohužel nemůžeme vyjádřit k míře předpokládaného mírného nárůstu finální výšky současných českých chlapců a dívek oproti normě 2001, ale ani k pravděpodobně odlišným hodnotám tělesné hmotnosti v určitých věkových kategoriích. Pro interpretaci v pediatrii zcela zásadní relace hmotnost/výška však opětovně preferujeme referenční percentily z 5. CAV z roku 1991, které i nadále považujeme za relevantní.

Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

Vývoj🔗

Nemáme již čas hledat komerční sponzory, veškerý vývoj bude dokončen v našem volném čase. Pokud byste chtěli naše úsilí podpořit, pošlete nám na transparentní účet společnosti 5535198001/5500 pár korun na kávu a čokopiškoty, spotřebované při aktualizaci software:

Káva a čokopiškoty

Pošlete-li e-mail na adresu auxo-dev@lesnych.net, dostanete informaci o každé aktualizaci software. Na stejný e-mail prosím posílejte stížnosti a návrhy k doplnění.

Stažení software🔗

Původní instalační soubor je ke stažení zde SHA256 kontrolní součet souboru je: 80EB-C601-6144-6A2D-4261-FCCA-B8B5-FF5B-6DC3-EFD1-75D0-11EE-9E22-3024-2C7D-9B61.

Program ve formátu ZIP je možné stáhnout zde. SHA256 kontrolní součet souboru je: 295F-2177-F8F9-8AA2-F774-9891-216A-EE90-528B-9F79-F17E-9F99-7C7B-94ED-EC0A-89BF.

Preview připravované verze programu, odstraňující některé problémy na moderních strojích s Windows