Logo

O Společnosti

ČSPMLA, o.s. byla založena v roce 2010 mezioborovou skupinou lékařů a programátorů, kteří pomáhali formulovat principy personalizované medicíny a uvědomovali si její význam v kontextu lékařské vědy.

Cíle spolku spadají do oblasti vědy a vzdělávání ve zdravotnictví a jsou jimi: podporovat a zajišťovat výzkum a vývoj v oblasti algoritmické a personalizované medicíny, navázat a zlepšit mezioborovou komunikaci odborníků v oblasti algoritmické a personalizované medicíny, popularizovat výsledky výzkumu v oblasti algoritmické a personalizované medicíny napříč obory, podporovat a popularizovat zavádění postupů algoritmické a personalizované medicíny, které jsou součástí medicíny založené na důkazech, v praktické klinické medicíně, podporovat regulatorní činnosti v oblasti personalizované medicíny.

Předseda: MUDr. Petr Lesný, Ph.D. petr.lesny@cspmla.cz

Adresa: ČSPMLA, z.s., Měrčín 12, 335 01 Čížkov

IČ: 22871985

Č. účtu: 5535198001/5500